Stekkers
Bovenbalk

Home

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers voor een veilige werkomgeving moeten zorgen. Zygnus helpt daarbij. Bijvoorbeeld door te helpen bij de implemetatie van een veilige elektrische bedrijfsvoering, door het gebruik van NEN 3140. Daarom geven we cursussen over veilig werken met elektrische installaties, zoals opleidingen Voldoende Onderricht Persoon VOP-NEN 3140.

Wij bieden op maat gesneden cursussen of trainingen. Onze nazorg ondersteunt de klant bij het onderhoud van de juiste bedrijfsvoering. Bovendien geeft dit ons inzicht in de problemen die zich op de werkvloer voordoen. Daarmee houden contact met de werkelijkheid. Dat helpt ons continu te zorgen voor een goede aansluiting tussen wettelijke eisen, wensen van klanten en opleidingen die wij kunnen bieden.

 

Deze site en de daarvan te downloaden documenten zijn met zorg gemaakt. Wij kunnen echter niet voor de aanwezigheid van foutieve en/of onvolledige informatie instaan en daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolkomenheden.